DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
 

Agility Česká Lípa

propozice neoficiální závody

9. ČESKOLIPSKÉ PACIČKOVÁNÍ

V případě malého množství přihlášených si pořadatel vyhrazuje právo závody zrušit. V tomto případě bude startovné vráceno!

 

Průběžná startovní listina (aktualizace 03.05.2013): https://agility-cl.websnadno.cz/9.pacickovani_neofi_startka.xlsx

Kde:  Česká Lípa , část Dubice, povrch - cvičné fotbalové hřiště

Kdy: 4.5.2013

 

Pravidla:

Neoficiální závody jsou určeny pro začínající týmy, ještě nezávodící v oficiálních závodech (bez výkonnostního průkazu). Zúčastnit se mohou psi od 12-ti měsíců věku. Budou připraveny dva parkury - open a jumping. Vyhlašován bude součet obou běhů. Parkury budou jednoduché, stavěné pro začátečníky. Nebudou obsahovat slalom, houpačku a kolo.

Velikostní kategorie:

XS do 27 cm

S do 35 cm

M do 43 cm

L nad 43 cm

 

ZÁVODY POKROČILÝCH (XS)  - závody jsou určeny pro psy starší 18-ti měsíců. Překážky budou nastaveny dle výšky psa. Standardní čas se vypočte tak, že po doběhnutí všech týmů čas nejrychlejšího týmu bez trestných bodů (nebo s nejmenším počtem trestných bodů) vynásobí koeficientem 1,5. Výsledný čas se zaokrouhlí na celé sekundy nahoru. Maximální čas stanoví rozhodčí. Hodnocení dle Řádu miniagility KK Nový Svět.

Výsledky z kategorií XS a Z-XS budou zahrnuty do soutěže MINIMAXIPES ROKU s tím, že pro tuto soutěž budou vyhodnoceny samostatně. Více o miniagility se dozvíte na www.minimaxipes.cz

 

 

Rozhodčí:  René Gabriel

 

Program:

                14:00 – 14:45              Prezence, veterinární přejímka

                15:00                             Jumping začátečníci

                                                       Jumping pokročilí (pouze kategorie XS)

                                                       Open začátečníci

                                                       Open pokročilí (pouze kategorie XS) 

                                                       Vyhlášení

 

                Časový plán je předběžný, bude upřesněn po uzávěrce oficiálních závodů 28.4.2013              

                Změna programu vyhrazena

 

Přihlášky:

                   https://agility-cl.websnadno.cz/9pacickovani_prihlaska_neofi.xls

                            

                            vyplněné přihlášky posílejte  na malkova.katka@seznam.cz

                            přihlášky posílejte jako přílohu e-mailu - usnadníte nám tím jejich zpracování - děkujeme:)

 

Startovné:        

                               100 Kč

                splatné na účet 213072884/0300

 variabilní symbol = tel. číslo uvedené v přihlášce

 Evidujeme pouze přihlášky se zaplaceným startovným. Startovné je nevratné.

 

Uzávěrka přihlášek:         28.04.2013

 

 

 

Kontakt:

 

                evidence přihlášek a plateb:            Katka Málková malkova.katka@seznam.cz;  tel.:  724 253 432

                ostatní dotazy:                               Jitka Gabrielová tel.: 604 109 300 (volat večer) gabrielova.jitka@seznam.cz

 

Podmínky účasti:

Platná povinná očkování, věk psa min. 12 měsíců, pes, který má proveden kosmetický zákrok na uších se nesmí závodů zúčastnit

Každý účastník je povinen řídit se zákonem 246/1992 Sb. v platném znění, na ochranu zvířat proti týrání  a Řádem agility ČR. Každý účastník je povinen důsledně udržovat čistotu v lokalitě a dodržovat vyhlášku města k venčení psů. Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem nebo psovodem ani za ztrátu nebo úhyn psa.

Protest:po složení zálohy 700 Kč

 

 

 

 

Příjezd:

Od Děčína: projedete  Českou Lípu a na první světelné křižovatce odbočíte doprava a pak hned zase doprava (světelná křižovatka). ****
Od Nového Boru: Pořád rovně dolů přes tři světelné křižovatky, pak sjezd vpravo, na jehož konci odbočíte doprava. Následuje světelná křižovatka na níž se dáte doleva
a pak hned zase doprava (světelná křižovatka).****
Od Prahy: Vjíždíte do České Lípy, jedete mírně dolů a minete dvě odbočky, pak přejíždíte opravdu dlouhý most. Na konci mostu použijte sjezd vpravo, na jehož konci odbočte vpravo.
Následuje světelná křižovatka na níž se dáte doleva a pak hned zase doprava (světelná křižovatka). ****

****Pokračujte neustále do Dubice. Po pravé straně minete benzínovou pumpu a po levé straně ( hned za panelákem) je vjezd mezi dvěma snad růžovými domy k fotbalovému hřišti. Tam na Vás budeme u prezence čekat.

 

 

 

 

 

 

 

 

  •  

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Webová stránka byla vytvořena pomocí on-line webgenerátoru WebSnadno.cz